Hvordan konstateres kræft?

udredning

For det meste kan kræftsygdomme ikke konstateres blot ved at se eller mærke på en knude. Det er nødvendigt at tage nogle prøver og udrede dyret. Og alt efter hvor sygdommen er placeret og dyrets helbredsstatus, lægger dyrlægen en plan for, hvordan udredningen skal foregå.

undersøgelse af knuden

Ofte vil dyrlægen tage blodprøver for at se, om organer eller røde og hvide blodlegemer er påvirket.

Hvis knuden sidder inde i kroppen kan den ses på et røntgenbillede eller ved hjælp af ultralyd, CT eller MRI.

Dyrlægen tager derefter en prøve fra knuden. Det kan være en finnålsbiopsi (med en kanyle) eller en større vævsprøve (biopsi). Nogen gange bliver knuden fjernet helt, hvorefter den bliver undersøgt. De to sidstnævnte kræver fuld narkose.

spredning

Dyrlægen undersøger også om kræften har spredt sig. Det gøres ved at tage prøver fra lymfeknuder, tage røntgen eller foretage ultralydsundersøgelse af maven eller CT.